Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us

Vetenskapslunch: Kan man vara nationalist?


Begreppet “nationalism” är vida omtvistat och föga entydigt. Är nationalismen ett hot eller en förutsättning för ett fungerande samhälle? Att vara nationalist, är det synonymt med att vara en chauvinistisk populist?

 

I en essä från 1945 gjorde George Orwell distinktionen mellan nationalismoch patriotism. Han menade att nationalism inte gick att separera från maktanspråk med nationen som överordnat mål, medan det senare begreppet rymde en fredlig kärlek till en specifik plats och kultur. Den tyska sociologen Jurgen Habermas har myntat begreppet konstitutionell patriotismför att beskriva en samhällsordning byggd med grundlag snarare än nationell samling kring historiskt arv.  

 

Vi har bjudit in statsvetarna Gina Gustavsson och Björn Östbring för ett samtal om nationalismens framtid och berättigande. Kan man vara nationalist idag i globaliseringens tidevarv? 

 

Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Fri Tanke och Capitol. Varannan torsdag erbjuds soppa och vetenskap.

 

Medverkande:

Gina Gustavsson, docent i statsvetenskap vid Uppsala Universitet

Björn Östbring, fil. dr i statsvetenskap vid Lunds Universitet

 

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD, författare och bokförläggare på Fri Tanke

 

Datum: 5 december

 

Tid: 12.00-13:00.

 

Soppa serveras från kl 11:45 samtalet börjar kl 12:00

 

Plats: Capitol Bio, Sankt Eriksgatan 82

Pris: Priset inkluderar samtal, soppa och bröd. 240 kr/person

 Regi:
Skådespelare:
Språk: Svenska
Undertexter: Ej textad
Längd: 90 minuter
Åldersgräns: B
Premiär: 2019-12-05
Produktionsår:

VisningarTorsdag 5 Dec 2019

Salong 1