Bio Capitol

Personuppgiftshantering

En personuppgift är varje upplysning som kan knytas till en person, exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-postadress. På Capitol samlar vi uteslutande in personuppgifter som du själv lämnar när du köper biljetter, presentkort och medlemskort på vår hemsida eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. När du har köpt din biljett använder vi dina personuppgifter för att skicka bekräftelse och din e-biljett. Vi kan senare behöva använda dessa personuppgifter, till exempel en e-postadress, för att informera om föreställningen du köpt biljett till.
Uppgifter gällande en transaktion (exempelvis e-postadress) lagras hos vår betalinlösare och används endast vid felsöknings- eller återbetalningsärenden.

Vi förbehåller oss rätten att göra e-postutskick i markandsföringssyfte, exempelvis om kommande visningar som vi tror kan vara av intresse. Du kan när som helst välja att avsluta genom en länk längst ned i våra utskick.

När du tar kontakt med någon på Capitol via e-post eller telefon eller vid besök på biografen kan vi komma att spara uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt ärende. Detsamma gäller om du kontaktar oss för att beställa någon annan tjänst från oss, t.ex avseende annonsering eller vår uthyrningsverksamhet, där dina personuppgifter kan komma att sparas i din egenskap av kontaktperson.