Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us

En filosofisk kväll med Cynthia Fleury

Förstasida
Välkommen till en diskussion med den franska filosofen och psykoanalytikern Cynthia Fleury om “En humanistisk syn på begreppet vård”. Ett samtal med författaren och journalisten Lena Andersson och läkaren och professorn Sven Britton. 

Under kvällen presenterar Cynthia Fleury sina idéer om hur filosofi kan gynna den övergripande teorin och utövandet av vård i dagens samhälle. Hon kommer att prata om de filosofiska och politiska spörsmål som kännetecknar en vård som tar hänsyn till intersubjektiva och även politiska problem. Fleury diskuterar frågor som uppstår kring begrepp som god omsorg innefattande relationer såväl som patient-personalkonflikter eller moraliska dilemman och beslut.

Professor Sven Britton ger sin uppfattning som erfaren epidemiolog och författaren Lena Andersson delar sin syn på saken med utgångspunkt i sin kunskap om det svenska välfärdssystemets historia och psykologi.

Moderatorn kommer att vara Clarence Crafoord, psykoanalytiker och författare.

Evenemanget arrangeras av Franska institutet i samarbete med DIVAN, tidskrift för psykoanalys och kultur. 

Samtalet förs på engelska.    Regi:
Skådespelare:
Språk: Engelska
Undertexter: Ej textad
Längd: 150 minuter
Åldersgräns: 11+
Premiär: 2019-05-29
Produktionsår:

VisningarOnsdag 29 maj 2019

Salong 2