Bio Capitol

Vetenskapslunch: Byråkratins kris – när samhällsförbättrandet slår tillbaka

Vi lever i ett samhälle där lagar, regelverk och policydokument – byråkrati – förväntas lösa alla problem. Språket skvallrar om högt flygande ambitioner i dagens företag och organisationer: värdegrundsarbete, visioner och kompetensutveckling. Men vad innebär det här egentligen i praktiken? 

Det blir extra allt av förbättringsförsök som snarare syftar till att se och låta bra än att vara bra. Regler blir något som ska följas och inte ett stöd för att få en verksamhet att fungera på bästa möjliga vis. Resultatet är en triumf för tomheten där byråkratin växer men värdet som skapas är obefintligt. Vi ser det i hanteringen av Nya Karolinska, där organisationen svällt till en chef per sängplats, Arbetsförmedlingens oförmåga att förmedla jobb annat än på myndigheten och ett försvar där antalet generaler ökat trots att försvaret krympt. 

Välkommen på en vetenskapslunch om när samhällsförbättrandet slår tillbaka och jakten på det goda blir det sämstas bästa vän. 

Vetenskapsluncherna är ett samarbete mellan Fri Tanke och Capitol. Varannan torsdag erbjuds soppa och vetenskap.

Medverkande:

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds Universitet och författare till Extra allt

Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och forskare vid IPF (Institutet för personal- och företagsutveckling) 

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD, författare och förläggare hos Fri Tanke

Datum: 19 september

Tid: 11:30-13:00. Soppa serveras från kl. 11:30, samtalet börjar kl. 12:00

Plats: Capitol Bio, Sankt Eriksgatan 82

Pris: Priset inkluderar samtal, soppa och bröd. 240 kr/person