Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us
 

Tillgänglighet

Capitols foajé ligger under marknivå men vid sidan av biografens huvudingång finns en tillgänglig entré där en efterföljande trapphiss tar dig in i vår inre foajé. Tryck på ringklockan så kommer vår personal och öppnar.

Handikapptoalett finns angränsande till foajén. Båda salongerna har rullstolsplatser – nummer 3, 4 och 76 i salong 1, och nummer 4 och 5 i salong 2. I salongerna finns också hörselslinga.